คุณสมบัติ้สำคัญของปลอกแก้วเก็บความเย็นคือการเก็บรักษาอุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ในแก้ว ช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นให้เครื… Read More


เครื่องปั้มน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม, อุปกรณ์ผจญเพลิง, นิปปอน เคมิคอล บจก.เครื่องปั้มน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม  ดูเพิ่มเติม...คลิกเครื… Read More


เครื่องดึง Postension, เครื่องดึงลวด, กระบอกดึงลวด, เครื่องย้ำหัวลวด : เทคนิคไฮดรอลิค บจก.เครื่องดึง Postensionเครื่องทดสอบคอนกรีต, เครื่อง… Read More


เฟอร์นิเจอร์ห้องแลปควรจัดวางเป็นสัดส่วน และควรคำนึงถึงการใช้งานจริง ทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของ การปฏิบัติงานวิจัย ที่จะไ… Read More